Navigation close button

Crea il tuo Gin Tonic

CREA IL TUO GIN TONIC PREFERITO – SCEGLI TRA QUESTI GIN

GIN XIBAL (+ TONIC WATER O LEMON) € 15
ALKEMIST GIN (+ TONIC WATER O LEMON) € 15
GIN DEL PROFESSORE à LA MADAME (+ TONIC WATER O LEMON) € 15
BOBBY’S GIN (+ TONIC WATER O LEMON) € 15
PORTOBELLO ROAD 171 (+ TONIC WATER O LEMON) € 15
GENEROUS GIN (+ TONIC WATER O LEMON) € 15
WINT & LILA GIN (+ TONIC WATER O LEMON) € 15
GINRAW GASTRONOMIC GIN (+ TONIC WATER O LEMON) € 15